Skip to content

В България дълго време хората, които стартираха някакъв бизнес,  биваха наричани презрително “бизнесмени” и нямаха особено добра  репутация. Това беше резултат на събитията от 90-те години на миналия  век, когато думата “бизнес” определено се свързваше с нещо лошо.  Постепенно, през новия век обществото ни видя, че съществуват хора,  създатели на успешни компании, които не са задължително тарикати  или крадци. Започна да се говори за български предприемачи. Това  в повечето случаи бяха собственици на по-големи за българските  мащаби компании.

What if we shared a proven recipe that can increase your likelihood of startup success to 50% instead of just 10%?In fact, you probably already know many of the vital ingredients. The problem is that founders often choose to focus on what’s fun and sexy, instead of what it really takes to grow a sustainable business.In this book you will find the hands-on tools and strategies, that founders like you used on their journey of building successful international companies. It will help you to put a structure behind your efforts, so you can max out your results on a consistent basis.