Skip to content

LOGo

ABLE WEEKEND ACTIVATOR
Press info

Мисията на предприемаческата програма ABLE Weekend Activator е да даде възможност на млади, проактивни хора из цяла България да развиват своите идеи до реални работещи проекти и бизнеси чрез менторство, контакти и насоки.  🚀

Целта на инициативата е да запали интереса на участниците (между 25 и 35 на брой, на възраст 19-35 години) в посока предприемачество, учейки ги успешно да прилагат различни стартъп методологии и похвати, така че да превърнат своите идеи в потенциални бизнес възможности. 📊

За кого е създадена програмата ABLE Weekend Activator? ⚡
ABLE Weekend Activator приема мисията да помогне на всички онези хора с иновативни идеи, които не са сигурни как да положат първите стъпки за осъществяването им; млади професионалисти, които търсят ноу-хау за развиване на компаниите, в които са заети; амбициозни личности, които искат успоредно с настоящата си работа да стартират собствено бизнес начинание; и студенти, които искат да се развиват в сферата на предприемачеството и да научат стъпките при стартиране на бизнес.

Програма на ABLE Weekend Activator. 💡
По време на 48-часовия курс участниците имат възможността да преминат през следните етапи: 

  • ✔ Представяне на идеи и формиране на екипи.
  • ✔ Дефиниране на таргет персона.
  • ✔ Интервюта с потенциални клиенти.
  • ✔ Разработване на бизнес модел. 
  • ✔ Успешни стратегии за привличане на първи клиенти. 
  • ✔ Изработка на проектни презентации. 
  • ✔ Сесия за презентационни умения. 
  • ✔ Репетиции и обратна връзка с цел подготовка за финалното представяне.
  • ✔ Финални презентации пред специално подбран жури-панел от професионалисти.


Програмата се състои от интерактивни модули и занимания, с обща продължителност от 12 часа на ден, както в събота, така и в неделя. С оглед на краткото време още в петък се организират неформални сесии, чрез които участниците да се опознаят и да създадат ценни контакти. 

А за тези с приключенски дух, за които един уикенд не е достатъчен, винаги можеш да научиш, почувстваш и изживееш повече с ABLE Activator! ⚡ Нашият интензивен 6-седмичен предприемачески курс, който ти дава възможността да навлезеш по-надълбоко в предприемаческия процес, като се запознаеш с хора, които ще те съпътстват в изграждането на екип и разработването на своя идея, не само до бизнес проект, а до реален конкурентоспособен бизнес. 🚀

Регистрацията е отворена до 11.12.2023!

Прессъобщения на ABLE Weekend Activator 2023