Skip to content

LOGo

ABLE WEEKEND ACTIVATOR
Press info

Мисията на предприемаческата програма ABLE Weekend Activator е да даде възможност на млади, проактивни хора в България да развиват своите идеи до реални работещи проекти и бизнеси чрез менторство, контакти и насоки. 

Целта на инициативата е да запали интереса на участниците (между 25 и 35 на брой, на възраст 19-35 години) в посока предприемачество, учейки ги успешно да прилагат различни стартъп методологии и похвати, така че да превърнат своите идеи в потенциални бизнес възможности.

За кого е създадена програмата ABLE Weekend Activator

ABLE Weekend Activator приема мисията да помогне на всички онези хора с иновативни идеи, които не са сигурни как да положат първите стъпки за осъществяването им​; млади професионалисти, които търсят ноу-хау за развиване на компаниите, в които са заети; амбициозни личности, които искат успоредно с настоящата си работа да стартират собствено бизнес начинание​; и студенти, които искат да се развиват в сферата на предприемачеството и да научат стъпките при стартиране на бизнес.

Програма на ABLE Weekend Activator

По време на 48-часовия курс участниците преминават през следните етапи: 

  • представяне на идеи и формиране на екипи
  • дефиниране на таргет персона
  • интервюта с потенциални клиенти
  • разработване на бизнес модел
  • успешни стратегии за привличане на първи клиенти
  • подготовка на финални презентации
  • сесия за презентационни умения
  • репетиции и обратна връзка с цел подготовка за финалното представяне
  • финални презентации пред специално подбран жури-панел

Програмата се състои от интерактивни модули и занимания, с обща продължителност от 12 часа на ден, както в събота, така и в неделя. С оглед на краткото време още в петък се организират неформални сесии, чрез които участниците да се опознаят и да създадат ценни контакти. 

This website uses cookies to ensure the best experience possible.