стартъп

Стартъп в BG

ГЛАВА I В България дълго време хората, които стартираха някакъв бизнес,  биваха наричани презрително “бизнесмени” и нямаха особено добра  репутация. Това беше резултат на събитията

Прочети повече »