Skip to content

ABLE Weekend Activator

Развий бизнес идея до реална работеща версия в рамките на 48 часа!

NB: This course is conducted entirely in Bulgarian.
IMG_2559

Мисията на предприемаческата програма ABLE Weekend Activator е да даде възможност на млади и проактивни хора в България да развиват своите идеи до реални работещи проекти и бизнеси чрез менторство, контакти и насоки. 

Целта на инициативата е да запали интереса на участниците (между 25 и 35 на брой, на възраст 19-35 години) в посока предприемачество, учейки ги успешно да прилагат различни стартъп методологии и похвати, така че да превърнат своите идеи в потенциални бизнес възможности.

Научи повече за изминалите събития от Weekend Activator приключението и се вдъхнови от ентусиазма и креативността на страхотните ни участници до момента.

Всяко минало издание е упоменато по-долу с директна връзка за преглед на ключовите моменти.

 

2022 - Бургас

22-24 юли

2022 - Варна

2-4 септември

Благодарим за интереса! Не пропускайте възможността,
да се запишете за имейл напомняне за следващите издания на ABLE Weekend Activator.