Skip to content

Развий бизнес или социална идея до реална работеща версия в рамките на 48 часа!

NB: This course is conducted entirely in Bulgarian.

2-4 септември

Краен срок за кандидатстване: 10-ти август

Постъпилите по-рано кандидатури са с предимство.

22-24 юли

Първата ни селекция е вече факт!

Но, ако имаш силна мотивация и искаш да си част именно от това издание, все още имаш възможност да ни убедиш защо именно ти трябва да бъдеш 31-вия участник!

2-4 септември

Краен срок за кандидатстване: 10-ти август

Постъпилите по-рано кандидатури са с предимство. При наличие на достатъчен брой кандидати със силна мотивация, първата селекция ще бъда направена още на 1-и август

ABLE Weekend Activator

Благодарим за интереса – в момента няма обявени предстоящи нови дати за кандидатстване! 

Не пропускайте възможността и се запишете за имейл напомняне за следващото издание на ABLE Weekend Activator.