Skip to content

Научете се как да развиете своя идея в успешен бизнес

Академичната година в България стартира през октомври. Заедно с нея студенти и млади хора до 35-годишна възраст ще имат възможност да участват в новата програма – ABLE Activator. Това е интензивен и интерактивен предприемачески курс с продължителност 6 седмици, който цели да развие предприемаческите и лидерските умения на 30 участници (студенти и млади професионалисти до 35-годишна възраст). Курсът ще им даде пряк достъп до ресурси в предприемаческата екосистема и практическо знание за развиването на собствен бизнес.